Företagsfakta  
ABC LogEko AB
Kärrsvägen 56
566 32 Habo

Logistikadministration, fraktkostnadsanalyser, lagerstudier, logistikutbildning, säkerhetsrådgivare, transport av farligt gods.
Telefon: 070-77 463 30 Telefax:
E-post: abc@logeko.se
Webb: www.logeko.se