Företagsfakta  
Habo kommun
Box 212 (Jönköpingsvägen 19)
566 24 Habo


Telefon: 036-4428000 Telefax: 036-4428160
E-post: info@habokommun.se
Webb: www.habokommun.se