Företagsfakta  
Habo Energi AB
Box 202 (Fabriksgatan 1)
566 24 Habo

Försäljning av el och fjärrvärme. Fastighetsförvaltning
Telefon: 036-4428000 Telefax: 036-40126
E-post: info@haboenergi.se
Webb: www.haboenergi.se