Företagsfakta  
WEROMA
(Fexhults gård)
5661 91 Habo

Företagsservice för lantbrukare och småföretagare. (Bokföring, bokslut och deklarationer)
Telefon: 036-42050 Telefax: 036-42049
E-post: maria.lindell-westmar@swipnet.se
Webb: