Företagsfakta  
Karlsson Kenneth Åkeri AB
Falkgatan 17
566 33 Habo

Styckegodstransporter
Telefon: 036-46567 Telefax:
E-post: info@kennethkarlssonakeri.se
Webb: www.kennethkarlssonakeri.se