Företagsfakta  
Carl-Axels Åkeri AB
Fagerhults gård 1 ()
566 92 Habo

Åkeri. Bulk- och flaktransporter. Schaktentreprenader.
Telefon: 036-41493 Telefax: 036-41493
E-post:
Webb: