Företagsfakta  
Allmontage i Habo
Box 190
566 24 Habo

Larm och säkerhet
Telefon: 036-41631 Telefax: 036-41631
E-post: amihab@telez.se
Webb: