Företagsfakta  
Cert. Svets
Fanérgatan 14 B
566 33 Habo

Svets och smide
Telefon: 036-46670 Telefax: 036-46640
E-post: info@certsvets.se
Webb: www.certsvets.se