Företagsfakta  
PN Miljöpellets
Vättervygatan 12 (Industrigatan 20)
566 91 Habo

Handel med värmepellets och briketter
Telefon: 0731-800173 Telefax:
E-post: info@pnmiljopellets.com
Webb: www.pnmiljopellets.com