Företagsfakta  
Carléns Fisk & Vätterkräftor
Nätebäcken ()
56693 Brandstorp

Fiskbutik
Telefon: 036-43410 Telefax:
E-post: maria@carlensfisk.se
Webb: www.carlensfisk.se