Företagsfakta  
Habo kök och bar
(Jönköpingsvägen 10)
566 31 Habo

Restaurang och pizzera
Telefon: 036-400 07 Telefax:
E-post: habokokochbar@hotmail.com
Webb: