Företagsfakta  
En liisa för kroppen
Jönköpingsvägen 13C
56431 Habo

Massage och muskelbehandling
Telefon: 070-33 51 859 Telefax:
E-post: info@enliisaforkroppen.se
Webb: www.enliisaforkroppen.se