Företagsfakta  
J.Moll Consulting
(Bredegården 5)
56693 Brandstorp

Rådgivning samt försäljning inom aluminiumtillverkning
Telefon: 0502-50051 Telefax:
E-post: joakim.moll@live.com
Webb: