Företagsfakta  
Vätterbygdens ekonomiutveckling (VBEko)
Karstorp Övre 1
566 92 Habo

VBEko ökar ditt företags lönsamhet genom förbättrad ekonomistyrning. Detta sker genom kartläggning av nuläge, framtag av åtgärdsförslag, och slutligen hjälp vid genomförandet. Kalkylering och uppföljning av produkt- och kundlönsamhet. Bollplank – ekonomichef/controller att hyra.
Telefon: 036-43117,070-6095691 Telefax:
E-post: vbeko@telia.com
Webb: www.vbeko.se