Företagsfakta  
Sterners skogstjänst AB
(Ekeberg 4A)
56636 Habo

Skogsskötsel och personaluthyrning
Telefon: 070-276 89 70 Telefax:
E-post: per.sterner@gmail.com
Webb: