Företagsfakta  
Måleri1 i Vätterbygden AB
Daräng Nolgården 8
566 91 Habo

Måleri
Telefon: 036-421 11 Telefax:
E-post: info@maleri1.nu
Webb: www.maleri1.nu