Företagsfakta  
Habo Funktionstak
Box 29 (Fanérgatan 20)
566 21 Habo

Undertak och belysningsentreprenader.
Telefon: 036-46370 Telefax: 036-46852
E-post: hfab@funktionstak.se
Webb: www.funktionstak.se