Företagsfakta  
Habo Mark & Trädgård AB
Måsgatan 6 ()
566 33 Habo

Nyanläggning och skötsel av markanläggningar.
Telefon: 036-41107 Telefax:
E-post: rasmus.karting@habomark.se
Webb: www.habomark.se